Regionalne - 62zlotkolarzy

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Regionalne

ODZNAKI
 

Regionalna
Odznaka Turystyczno - Krajoznawcza PTTK
"Warmia i Mazury - ziemia serdecznie znajoma"

 
 

Regulamin odznaki

I. Postanowienia ogólne

1. Regionalna Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza PTTK ustanowiona została z okazji Jubileuszu XXX-lecia Polskiego Towrzystwa Turystyczno-Krajoznawczego na Warmii i Mazurach.
2. Odznaka jest wyróżnieniem turysty za znajomość Ziemi Warmińsko-Mazurskiej - jej historii, tradycji, zabytków, kultury, przyrody, walorów turystycznych i krajoznawczych, osiągnięć dnia dzisiejszego, perspektyw rozwoju oraz za aktywność w działalności PTTK.
3. Odznaka jest jednostopniowa.
4. Odznakę przyznaje Komisja Krajoznawcza przy Oddziale Warmińsko-Mazurskim PTTK w Olsztynie.
5. Odznakę mogą zdobywać osoby, które ukończyły 10 rok życia.
6. Odznakę zdobywa się w czasie wycieczek indywidualnych lub zbiorowych turystyki kwalifikowanej i popularnej, odbywanych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.
7. Trasa wycieczki (rajdu) powinna być szczegółowo wpisana do książeczki Odznaki „Warmia i Mazury - ziemia serdecznie znajoma“.
8. Turysta ubiegający się o przyznanie Odznaki musi spełnić warunki podane w dziale II Regulaminu.

II. Warunki zdobywania odznaki

1. Aby zdobyć Odznakę należy spełnić następujące warunki:

a. zwiedzić:
• miasto Olsztyn (m.in. Stare Miasto, Zamek, Kościół św. Jakuba, Wysoką Bramę, Planetarium, Park Miejski)
• Pole Bitwy Grunwaldzkiej
• Miasto Elbląg (Stare Miasto i Katedrę Św. Mikołaja)
b. wziąć udział w jednej z imprez turystycznych, odbywających się w województwie warmińsko-mazurskim:
• w wycieczce na odcinku Kanału Ostródzko-Elbląskiego
• lub szlakiem Wielkich Jezior Mazurskich
• lub statkiem po jez. Drwęckim (Ostróda - Piławki)
• lub statkiem po Jezioraku - Iława
c. odbyć wycieczki jednym ze szlaków elbląskiej Bażantarni
d. odbyć wycieczki Szlakiem Kopernikowskim na odcinku Olsztyn - Elbląg (Dobre Miasto - Lidzbark Warmiński - Orneta - Pieniężno - Braniewo - Frombork) zwiedzając co najmniej:
• 3 miejscowości (należy przede wszystkim poznać zabytki architektury)
• 2 muzea
• 1 pomnik przyrody
e. odbyć wycieczkę po Mazurach na trasie: Górowo Iławeckie - Bartoszyce - Bisztynek - Reszel - Św. Lipka - Kętrzyn - Węgorzewo - Gołdap - Stańczyki - Olecko - Ełk zwiedzając co najmniej 3 miejscowości.

2. Potwierdzeń przebycia trasy lub zwiedzenia obiektu, terenu, miejsca, dokonują:

a. kierownik wycieczki lub uczestniczący w wycieczce instruktor krajoznawstwa, przodownik turystyki kwalifikowanej, przewodnik PTTK
b. w odniesieniu do przebytej trasy - także napotkane po drodze instytucje państwowe, społeczne
c. w odniesieniu do zwiedzanych obiektów - także ich kustosz lub administrator.

3. Turysta, który spełnił wszystkie warunki przewidziane dla zdobycia odznaki i posiada ich udokumentowanie w sporządzonej własnoręcznie kronice-notatniku przedkłada je Zespołowi Weryfikacyjnemu Odznak Krajoznawczych przy Komisji Krajoznawczej PTTK w Olsztynie przy Oddziale Warmińsko-Mazurskim.
4. Po zweryfikowaniu wykonanych zadań Zespół Weryfikacyjny podejmie decyzję o przyznaniu Odznaki. Po jej przyznaniu Zespół Weryfikacyjny dokonuje wpisu w wymienionej w pkt. 4 kronice-notatniku. Wpis ten wraz z wydanym w tym zakresie zaświadczeniem upoważnia do nabycia Odznaki.
5. Na wniosek Regionalnej Komisji Krajoznawczej - Zespół Weryfikacyjny może nadać Odznakę jako wyróżnienie za długoletnią aktywną działalność krajoznawczą na terenie Warmii i Mazur bez obowiązku udokumentowania wykonania wymogów podanych w dziale II niniejszego regulaminu.

III. Postanowienia końcowe

1. Interpretacja Regulaminu Odznaki należy do Komisji Krajoznawczej.
2. Regulamin niniejszy został opracowany przez Komisję Krajoznawczą.

 
 

Regionalna Grunwaldzka Odznaka
Turystyczno - Krajoznawcza PTTK
"Grunwald 1410-2010"

 
 

Regulamin odznaki


I. Postanowienia ogólne:

1. Odznakę ustanowiono z okazji 600. rocznicy zwycięskiej Bitwy Grunwaldzkiej.
2. Odznaka jest wyróżnieniem turysty za znajomość miejsc związanych ze zmaganiami państwa polskiego z Zakonem Krzyżackim, a szczególnie historii, tradycji, zabytków, walorów turystyczno-krajoznawczych ziemi wa mińsko-mazurskiej, na której odbyła się największa bitwa średniowiecznej Europy - w tym pól Grunwaldu - miejsca chwały oręża polskiego i sił sprzymierzonych w 1410 r.
3. Odznaka jest dwustopniowa (srebra i złota), limit wiekowy i czasowy jest nieograniczony.
4. Odznakę przyznaje Regionalna Komisja Turystyki Pieszej i Komisja Krajoznawcza przy Oddziale Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
5. Odznakę zdobywa się w czasie wycieczek indywidualnych lub zbiorowych turystyki kwalifikowanej i popularnej.
6. Trasy wycieczek powinny być wpisane do książeczki odznaki „Grunwald 1410-2010“ i udokumentowane pieczątką, biletem wstępu do zwiedzanych obiektów, widokówką, zdjęciem lub potwierdzeniem przez organizatora wycieczki.
7. Odznakę można otrzymać honorowo.
8. Turyści ubiegający się o przyznanie odznaki muszą spełnić warunki podane w dziale II regulaminu.


II. Warunkiem zdobycia odznaki jest:


1. stopień srebrny - zwiedzenie 10 obiektów znajdujących się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i przejście jednego z grunwaldzkich szlaków pieszych
2. stopień złoty - zwiedzenie 20 obiektów znajdujących się na terenie kraju i przejście dwóch grunwaldzkich szlaków pieszych


III. Wykaz miejscowości i obiektów do zwiedzania:


1. Grunwald - Pole Bitwy Grunwaldzkiej, muzeum
2. Olsztyn - zamek, muzeum, Stare Miasto, Wysoka Brama, Katedra
3. Olsztynek - zamek krzyżacki
4. Ostróda - zamek krzyżacki
5. Elbląg - zespół dawnego zamku, Brama Targowa
6. Morąg - zespół zabytków Starego Miasta (zamek krzyżacki, ratusz, pałac Dohnów, kościół gotycki św. Piotra i Pawła)
7. Nidzica - zamek krzyżacki
8. Działdowo - zamek krzyżacki
9. Malbork - główny zamek krzyżacki
10. Świecie - miejsce koncentracji wojsk krzyżackich
11. Kwidzyn - zamek biskupi, katedra
12. Wolbórz - miejsce zebrań rycerstwa z Małopolski
13. Czerwińsk nad Wisłą - miejsce koncentracji wojsk
14. Kozienice - miejsce przygotowania mostu pontonowego
15. Płock - ostateczne połączenie oddziałów Unii
16. Klasztor św. Krzyża na Łysej Górze - miejsce modlitwy króla Jagiełły
17. Kraków - Wawel, Pomnik Grunwaldzki
18. Toruń - miejsce pokoju toruńskiego 1411 r.
19. Ponadto miejscowości związane z przemarszem wojsk polskich i krzyżackich oraz przebiegiem Bitwy:

• Nowe Miasto Lubawskie, Kurzętnik, Lubawa, Bratian k/Lubawy, Lidzbark Welski, Chełsty, wieś Wysoka pod Działdowem, Uzdowo, Marwałd, Stębark, Łodwigowo, Frygnowo, Dąbrówno, Drwęck, Ulnowo, Bądzyń nad Wkrą, Sztum, Dzierzgoń, Przezmark, Golub-Dobrzyń.


IV. Wykaz szlaków pieszych grunwaldzkich:

1. Olsztynek PKP - Królikowo - droga Lichtajny-Drwęck - leśniczówka Mielno - Lipowa Góra - Stębark - Grunwald pole bitwy (kolor znaków zielony)
2. Waplewo PKP - pole bitwy w Grunwaldzie - Wzgórza Dylewskie - Samborowo PKP (kolor znaków niebieski)
3. Grunwald pole bitwy - Grunwald wieś - Frygnowo - Fiugajny - Jagodziny - Czerlin-Omule - Lubawa - Targowisko - Radomno skrzyżowanie - Bratian - Nowe Miasto Lubawskie - Kurzę- tnik (kolor znaków czarny)
4. Grunwald pole bitwy - Łodwigowo - Leszcz - Grzybiny - Uzdowo - Turza Wielka - Wysoka - Turza Mała - Jeleń - Wąpiersk - Chełsty - Kurojady - Lidzbark - Jez. Zwórzno - Bryńsk Szlachecki - Nowe Konopaty - Bądzyń (kolor znaków czerwony).
V. Postanowienia końcowe
1. Interpretacja Regulaminu Odznaki należy do Regionalnej Komisji Turystyki Pieszej i Komisji Krajoznawczej przy Oddziale Warmińsko-Mazurskim PTTK.
2. Regulamin opracowała RKTP w Olsztynie pod kierunkiem Elżbiety Nowak.
3. Projekt Odznaki Grunwaldzkiej - Zbigniew Piszczako.
4. Współpraca Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 
 

Regionalna Odznaka Krajoznawcza
"Miłośnik Krainy Kanału Elbląskiego"

 
 

Regulamin odznaki


1. Z okazji 150. rocznicy powstania Kanału Elbląskiego przypadającej w 2010 r. Zarząd Oddziału PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu ustanawia Regionalną Odznakę Krajoznawczą „Miłosnik Krainy Kanału Elbląskiego“.
2. Celem odznaki jest popularyzowanie walorów turystyczno-krajoznawczych Krainy Kanału Elbląskiego, poznawanie jej zabytków, historii, kultury, przyrody i gospodarki.
3.
Odznakę można zdobywać po ukończeniu 7 lat, po uprzednim zaopatrzeniu się w dzienniczek odznaki zawierający wykaz miejsc, których zwiedzenie jest wymagane. Dzienniczki oraz odznaki można nabywać w Oddziale PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu przy ul. Krótkiej 5.
4.
Odznaka posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty, które należy zdobywać w kolejności. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony.
5.
Podstawą do zdobycia i wykupienia odznak jest dzienniczek odznaki, w którym należy zebrać potwierdzenia (pieczątka i data lub bilet wstępu) z pobytu w wymaganych miejscowościach.
6.
Odznaki przyznaje i prowadzi rejestr ich zdobycia Referat Weryfikacyjny Komisji Krajoznawczej przy Zarządzie Oddziału PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Oddziału PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu.
7.
Regulamin odznaki opracowali Instruktorzy Krajoznawstwa Regionu: Jolanta Kałabun i Krzysztof Mieczkowski, zaś projekt graficzny okładki i znaczka wykonał Instruktor Krajoznawstwa Polski Marian Tomaszewski.
8.
W celu zdobycia odznaki należy:
a.
odbyć rejs statkiem po Kanale Elbląskim na trasie Elbląg - Ostróda lub Elbląg - Pochylnia Buczyniec podczas zdobywania dowolnego stopnia odznaki (bez odbytego rejsu nie zostanie przyznany najwyższy stopień odznaki)
b.
zwiedzić:
na stopień brązowy:

Elbląg - Stare Miasto (katedra p.w. Św. Mikołaja, kościół NMP - Galeria EL, Brama Targowa, Ścieżka Kościelna, Szpital Św. Ducha, Muzeum Historyczno-Archeologiczne)
Wikrowo - cmentarz mennonicki
Raczki Elbląskie - najniższy punkt w Polsce
Jezioro - most zwodzony, kościół, cmentarz i dom modlitwy mennonitów
Święty Gaj - Sanktuarium św. Wojciecha
Jelonki - wieś (kościół, chaty podcieniowe, pomnik ofiar I wojny św.)
Buczyniec - pochylnia, Izba Historii Kanału, pomnik G.J. Steenke
Zielonka Pasłęcka - Sanktuarium Chrystusa Miłosiernego
Pasłęk - Stare Miasto (mury obronne z bramami: Kamienna i Młyńska, ratusz, kościół p.w. Św. Bartłomieja, zamek), cmentarz żydowski, kościół p.w. Św. Jerzego
Kwitajny - wieś (kościół, pałac, park, pomnik ofiar I wojny św.)
Marianka - kościół
Przezmark - kościół

na stopień srebrny:

Zalewo - miasto (kościół p.w. Św. Jana, fragment murów miejskich z basztą - izba regionalna, cmentarz żydowski), jez. Ewingi
Bądki - dwór
Dobrzyki - kościół, Kanał Dobrzycki
Jerzwałd - ogród dydaktyczny i muzeum przyrodnicze w siedzibie Dyrekcji Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich, grób Z. Nienackiego, jez. Jeziorak
Przezmark - ruiny zamku
Wyspa Bukowiec
Boreczno - kościół
Jaśkowo - kościół, pałac
Karnity - zamek, Kanał Iławski, grobla na jez. Karnickim
Miłomłyn - kościół p.w. Św. Bartłomieja, śluza Miłomłyn, jaz Miłomłyn
Sople - dwór należący dawniej do G.J. Steenke
Szymonowo - kościół, dwór

na stopień złoty:

Ostróda - miasto (zamek krzyżacki, jez. Drwęckie i molo, kościół p.w. Św. Domi- nika Savio, fragmenty murów obronnych, Pomnik Jedności Europejskiej, Kościół ewangelicko-metodystyczny, Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP, cmentarz na Górce Polskiej z nagrobkiem G. Gizewiusza, wieża Bismarcka)
Rudzienice - kościół, Izba Pruska
Ławice - Izba Pamięci E. Behringa
Iława - miasto (kościół p.w. Przemienienia Pańskiego, barokowe rzeźby z Ka- mieńca, ratusz, kamienice z przełomu XIX i XX w., młyn wodny na rzece Iławce, jez. Jeziorak)
Siemiany - jez. Jeziorak, cmentarz ewangelicki, ścieżka przyrodnicza nad jez. Jasne
Karaś - rezerwat przyrody „Jezioro Karaś“
Szymbark - ruiny zamku
Susz - miasto (kościół z XIV w., średniowieczne grodzisko, fragmenty murów obronnych)
Kamieniec - kościół, ruiny pałacu
Bałoszyce - kościół, pałac z parkiem
Łęgowo - Sanktuarium MB Fatimskiej
Kisielice - kościół, wieża ciśnień, farma wiatraków.

(Regulamin uchwalony Uchwałą nr 21/XXI/2010 z dnia 21.06.2010 r. przez Zarząd Oddziału PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu.)

 
 

Regionalna
Odznaka Krajoznawcza
"Miłośnik Ziemi Elbląskiej"

 
 

Regulamin odznaki


1. Zarząd Oddziału PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu i Zarząd Oddziału Miejskiego PTTK w Kwidzynie ustanawiają Regionalną Odznakę Krajoznawczą „Miłośnik Ziemi Elbląskiej“.

2.
Celem odznaki jest popularyzowanie walorów turystyczno-krajoznawczych regionu braniewsko-elbląsko-kwidzyńskiego, poznawanie jego zabytków, kultury, przyrody i gospodarki.

3.
Odznakę można zdobywać po ukończeniu 10 lat, po uprzednim zaopatrzeniu się w dzienniczek odznaki zawierający wykaz miejsc i tras, których zwiedzenie i przejście jest wymagane. Dzienniczki oraz odznaki można nabywać w Oddziale PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu, ul. Krótka 5 lub Oddziale Miejskim PTTK w Kwidzynie, ul. Piłsudskiego 21.

4.
Odznaka posiada pięć stopni: popularny, brązowy, srebrny, złoty i honorowy. Odznaki do stopnia złotego włącznie można zdobywać w kolejności stopni w czasie dowolnym. Odznaka Honorowa jest nadawana przez Zarząd Oddziału PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu za wybitne zasługi w rozwoju i popularyzacji krajoznawstwa na terenie regionu.

5.
Podstawą do zdobycia i wykupienia odznak jest dzienniczek odznaki, w którym należy zebrać potwierdzenia (pieczątka i data) z pobytu w wymaganych miejscowościach.

6.
Odznaki na podstawie dzienniczka odznaki przyznaje i prowadzi rejestr ich zdobycia Komisja Krajoznawcza przy Zarządzie Oddziału PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu i Komisja Krajoznawcza przy Zarządzie Oddziału Miejskiego PTTK w Kwidzynie.

7.
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Oddziału PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu i Zarządu Oddziału Miejskiego PTTK w Kwidzynie.

Wykaz miejscowoci i obiektów wymaganych do zwiedzenia na poszczególne stopnie odznaki:

stopień popularny

• Elbląg - kościół p.w. św. Mikołaja
• Malbork - Muzeum Zamkowe
• Frombork - Wzgórze Katedralne
• Kwidzyn - zespół zamkowo-katedralny

stopień brązowy

• Elbląg - miasto
• Próchnik - kościół, chaty podcieniowe
• Łęcze - kościół, wiatrak, chaty podcieniowe, grodzisko
• Kadyny - dąb J. Bażyńskiego, klasztor, pałac, stadnina koni, zabudowa wsi
• Tolkmicko - miasto (kościół, port)
• Suchacz - wieś (szkoła - tzw. „Zameczek“, pomnik)
• Przejście 10 km szlaku Kopernikowskiego po Wysoczyźnie Elbląskiej i jednego szlaku w Ba-żantarni lub przejechanie 30 km szlaku rowerowego R1 lub R64 po Wysoczyźnie Elbląskiej.

stopień srebrny

• Orneta - miasto (rynek, ratusz, kościół)
• Krosno k. Ornety - kościół
• Pasłęk - miasto (mury obronne z bramami, kościół, ratusz, zamek, cmentarz żydowski)
• Pieniężno - miasto, muzeum oo. Werbistów, rezerwat „Dolina rzeki Wałszy“
• Frombork - miasto (port, muzeum medycyny)
• Młynary - miasto (kościół, izba pamiątek)
• Braniewo - miasto (kościół p.w. św. Katarzyny, kościół p.w. Krzyża Świętego, ZOO)
• Słobity - ruiny pałacu, park podworski, kościół
• Przejście szlaku Św. Wojciecha na odcinku: Elbląg - Raczki Elbląskie (najniższy punkt w Polsce) - Tropy Elbląskie (ulicówka wodna) - Rez. „Jezioro Druzno“ - Węgle - Żukowo.
stopień złoty
• Zielonka Pasłęcka - wieś (Sanktuarium Chrystusa Miłosiernego)
• Kanał Elbląski - Pochylnia Buczyniec (muzeum, maszynownia)
• Święty Gaj - wieś (Sanktuarium św. Wojciecha)
• Dzierzgoń - miasto (ruiny zamku, kościół)
• Waplewo - pałac Sierakowskich, park, kaplica
• Kamieniec - ruiny pałacu, kościół
• Susz - miasto
• Prabuty - miasto (rynek, katedra, Brama Kwidzyńska, izba pamiątek)
• Sztum - miasto (zamek, kościół)
• Kwidzyn - miasto (kościół p.w. Trójcy Świętej, sąd, konsulat, synagoga, poczta, szkoły)
• Malbork - miasto (ratusz, bramy miejskie, kościół p.w. św. Jana)
• Stogi Malborskie - cmentarz mennonitów
• Nowy Staw - miasto
• Nowy Dwór Gdański - miasto (kościół, muzeum)
• Mikoszewo - wieś (rez. „Ujście Wisły“)
• Stegna - wieś (kościół)
• Sztutowo - Muzeum „Stutthof“
• Krynica Morska - miasto (kościół, latarnia morska)
• Przejście szlaku Jantarowego na odcinku: Krynica Morska port - Wielbłądzi Garb - Krynica Morska.
• Przejście 30 km znakowanymi szlakami pieszymi w regionie oraz jednego szlaku w Lesie Miłosna w Kwidzynie lub przejechanie 50 km znakowanymi szlakami rowerowymi w regionie.


 
 

Regionalna Odznaka
Turystyczno - Krajoznawcza PTTK
"Śladami Mikołaja Kopernika"

 
 

Regulamin odznaki


I. Postanowienia ogólne.

1. Celem odznaki jest przybliżenie postaci Wielkiego Astronoma Mikołaja Kopernika urodzonego w Toruniu, związanego przez 40 lat z Ziemią Warmińską, w szczególnoœci z miastami:
- Olsztyn – gdzie był administratorem dóbr kapituły,
- Frombork – tam powstało najsłynniejsze dzieło uczonego „De Revolutionibus…”, gdzie zmarł i został pochowany.

2. Inspiracją ustanowienia odznaki jest ponowny pochówek astronoma w bazylice archikatedralnej we Fromborku, który odbył się 22.05.2010 r.

3. Odznaka jest jednostopniowa. Limit czasowy jest nieograniczony.

4. Odznakę przyznaje Regionalna Komisja Turystyki Pieszej i Komisja Krajoznawcza przy Oddziale Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

5. Odznakę mogą zdobyć osoby, które ukończyły 10 rok życia.

6. Odznakę zdobywa się w czasie wycieczek indywidualnych lub zbiorowych turystyki kwalifikowanej
i popularnej.

7. Trasy wycieczek powinny być wpisane do ksišżeczki odznaki „Œladami Mikołaja Kopernika” i udokumentowane pieczątką, biletem wstępu do zwiedzanych obiektów, widokówką, zdjęciem lub potwierdzeniem przez organizatora wycieczki.

8. Odznakę można otrzymać honorowo.

9. Turyści ubiegający się o przyznanie odznaki muszą spełnić warunki podane w dziale II regulaminu.

II. Warunki zdobywania odznaki.

1.  Aby zdobyć odznakę należy spełnić następujšce warunki:

a) zwiedzić miasta: Olsztyn, Frombork, Lidzbark Warmiński, Reszel, Dobre Miasto, Pieniężno, Orneta, Braniewo, Toruń, Kraków oraz inne miejscowoœci związane z Mikołajem Kopernikiem (co najmniej 5 miast),
b) planetaria: Olsztyn, Frombork, Toruń, Warszawa, Kraków, Szczecin, Grudziądz, Szubin, Gdynia, Komorowo, Potarzyca, Łódź, Piotrków Trybunalski, Wrocław, Częstochowa, Kielce, Chorzów (co najmniej 5 planetariów),
c) Muzeum Mikołaja Kopernika – Olsztyn, Frombork, Toruń, Lidzbark Warmiński, Kraków, Warszawa, Gdańsk oraz w innych miastach (co najmniej 3 muzea),
d) pomniki Mikołaja Kopernika – Olsztyn, Frombork, Warszawa, Kraków, Grudziądz, Krosno, Wieliczka, Wrocław, Chorzów, Łódź, Piotrków Trybunalski oraz w innych miastach (co najmniej 5 pomników),
e) szkoły im. Mikołaja Kopernika (co najmniej 10 szkół),
f) ulice im. Mikołaja Kopernika (co najmniej 20 ulic),
g) odbyć wycieczki piesze Szlakiem Kopernikowskim na odcinku Olsztyn – Dobre Miasto – Smolajny – Lidzbark Warmiński – Mingajny – Pieniężno – Braniewo – Frombork – Tolkmicko – Kadyny – Elbląg – Kępki – Toruń.


2.   Przechodzšc co najmniej 80 km, zwiedzajšc minimum:

- 5 miejscowoœci (należy przede wszystkim poznać zabytki architektury),
- 3 muzea zwišzane z Mikołajem Kopernikiem.


III. Postanowienia końcowe.

1. Interpretacja Regulaminu Odznaki należy do Regionalnej Komisji Turystyki Pieszej i Komisji Krajoznawstwa przy Oddziale Warmińsko-Mazurskim PTTK.

2. Regulamin opracowała Regionalna Komisja Turystyki Pieszej w Olsztynie.

3. Projekt Odznaki „Śladami Mikołaja Kopernika” – Zbigniew Piszczako.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego